Nyelvmentor

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszékének és Tanárképző Intézetének közös szervezésében indul a Nyelvmentor c. projekt.

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszékének és Tanárképző Intézetének közös szervezésében indul a Nyelvmentor c. projekt, mely kétfázisú rendezvénysorozat: a program első fázisában neves romániai és magyarországi nyelvészek, nyelvészettel fogalkozó kutatók tartanak egy-egy előadást főként az egyetemi hallgatóságnak, de mellettük minden érdeklődőnek.

A második fázisban egyetemünk hallgatói és oktatói közül néhányan bejárják a Bánság és a Partium nagyobb középiskoláit (Arad, Nagyvárad, Szatmár, Temesvár stb.) egy-egy olyan iskolai órát imitáló aktivitással, ahol a magyar nyelv helyzetével kapcsolatosan és az előadóktól megszerzett tudás alapján tevékenységeket tartanak, olyan témákat érintve, mint a chatnyelv, chat-szótár, szótárhasználat, névadási szokások változása, nyelvi tájkép stb.

Nyelvmentor programunk régióközi szempontból hiánypótló szerepet vállal: különböző intézményeket fog össze, míg a középiskolák irányába felhívja a figyelmet a nyelvtantanulás hasznosságára, izgalmára, főként, mivel évek óta a romániai oktatásban nem létezik már nyelvtantanítás a középiskolák osztályaiban.  

A rendezvénysorozatot a Start-Tanácsadó és Továbbképző Irodával együtt vezetjük (BCF-START), mivel a közoktatásban szervezett képzéseik, rendezvényeik révén közösen eredményesebben valósíthatjuk meg programunkat.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

 

Program (első fázis):

dr. Veszelszki Ágnes (ELTE), téma: Netnyelvészeti (alap)ismeretek - okt. 17.

dr. Tódor Erika (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem), téma: nyelvi tájkép (különös tekintettek az oktatásra), okt. 23.

dr. Fóris Ágota (Károli Gáspár Református Egyetem): téma: szótárhasználat, szaknyelvek, dec. 5.

dr. Zsigmond Győző (Bukaresti Tudományegyetem): téma: ragadványnevek, helységnevek, nov. 21.

Kövecses Zoltán (ELTE), téma: A metafora világa – a világ metaforája, jan. 9.

A Bihar Megyei Tanítók Háza szakmai továbbképzés részeként is elfogadja a magyartanárok részvételét az előadássorozaton.

 

Második fázis: Nyelvtanvándor (iskolájárás) október 25 – február 15.

 

Projektvezető: dr. Magyari Sára, nyelvész, magyartanár, intézetvezető

Elérhetőség: saramagyary@yahoo.com, 0722-957 927.