Bemutatás

magyar szak

A Partiumi Keresztény Egyetem a 2009-2010-es egyetemi évtől Magyar Nyelv és Irodalom szakot indított. A szak rendelkezik a szükséges működési engedélyekkel, ami lehetővé teszi, hogy a felvételt nyert hallgatók Nagyváradon államvizsgázzanak, és ugyanitt szerezzenek államilag elismert oklevelet.

A hallgatóknak színvonalas képzést biztosítunk: komoly szaktudással rendelkező, országos és nemzetközi szinten is elismert oktatók, neves magyarországi vendégtanárok, egy dinamikus tanszék, külföldi ösztöndíj-lehetőségek és egy gazdag, folyamatosan fejlődő könyvtár segítik szakmai fejlődésüket.

A szak keretében történő színvonalas oktatás garanciája a minőségi oktatói-kutatói gárda: az oktatói testület 90%-a rendelkezik doktori fokozattal, 45%-a pedig docens vagy professzor; a magyar irodalomtörténeti és magyar nyelvészeti tárgyak előadásait 90%-ban doktori fokozattal rendelkező, minősített oktatók tartják.

Mit lehet tanulni?

A PKE Magyar Nyelv és Irodalom tanszéke kettős feladatot lát el: egyrészt klasszikus bölcsészi és tanári képzést nyújt, másrészt pedig – figyelembe véve napjaink munkaerőpiaci igényeit – olyan ismeretek közvetítésére és készségek kialakítására vállalkozik, amelyek különböző intézményeknél, a médiában, a gazdasági életben és a közigazgatásban való elhelyezkedésre is felkészítik a magyar szakot választókat. Mindez összhangban áll azzal az európai tendenciával, amelyet a magyarországi hasonló képzések is érvényesítenek oktatási ajánlatukban. 

Elhelyezkedési lehetőségek

A helyes, világos és választékos stílus a társadalom és a gazdaság valamennyi területén a sikeres kommunikáció alapfeltétele. Ezért a magyar szakos alapképzettséget megszerző hallgatók alkalmazhatók minden olyan munkakörben, ahol szükség van az átlagosnál magasabb szintű általános műveltséggel, irodalmi és anyanyelvi kultúrával rendelkező szakemberekre.

A szakon végző hallgatók igényes nyelvhasználata, irodalmi olvasottsága és a világra való nyitottsága jó alapokat teremt elhelyezkedésükhöz a média, a vállalatok humán erőforrás, PR kommunikációs és más részlegeiben. A klasszikus bölcsész pályát választók pedig alapos ismeretekkel gazdagodva léphetnek tovább, akár a PKE-n is, mesteri, illetve doktori képzések felé. Hallgatóink a megszerzett képesítéssel vagy képesítésekkel jellemzően a következő területeken helyezkedhetnek el:

1. oktatás: tanári munkakör: irodalom- és nyelvoktatás

2. gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vállalatoknál, PR és marketing munka

3. idegenforgalom: prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségeknél és utazási irodákban, idegenvezető

4. EU-, és más nemzetközi szervezetek: pályázati, referensi munka, asszisztensi feladatok

5. média (elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtó): sajtófigyelői, nyelvi szervezői, szerkesztői feladatok ellátása, asszisztensi feladatok ellátása a könyv- és újságkiadás területén

6. közigazgatás, önkormányzatok: szervezői feladatok ellátása

7. egyéb bölcsész pályalehetőségek: közgyűjteményeknél (könyvtárak, múzeumok) és egyházi/civil szervezeteknél való alkalmazás

Továbbtanulási lehetőségek

A hároméves alapképzés elvégzése megteremti a hallgatóknak az utat a mesteri szinten való továbbtanulásuk felé is, amelyben a még szélesebb körű nyelv- vagy irodalomtudományi ismeretek mellett a tanári pálya irányába is nyílik út.

A Partiumi Keresztény Egyetemen jelenleg kilenc akkreditált illetve engedélyezett mesteri program működik, a Többnyelvűség és multikulturalitás című akkreditált képzést kifejezetten nyelv és irodalom szakos hallgatóknak ajánljuk. Egyetemünk partnerkapcsolatai révén a legkiválóbbaknak megnyílik a doktori, PhD-képzésekre való továbblépés lehetősége is.