Prezentare

magyar szak

Începând cu anul universitar 2009-2010, Universitatea Creştină Partium a lansat specializarea Limbă şi Literatură Maghiară care deţine toate aprobările de funcţionare, prin acestea făcându-se posibilă obţinerea diplomei în urma examenelor de absolvire chiar în Oradea.

Departamentul asigură prin aceste studii o formare profesională calitativ superioară, dezvoltarea profesională a studenţilor fiind asigurată de: profesori cu o experienţă profesională accentuată, cu un prestigiu profesional recunoscut pe plan naţional şi internaţional, prelegeri ţinute de profesori de renume din Ungaria, o comunitate profesională dinamică la nivel de departament, posibilităţi de bursă în străinătate şi o bibliotecă armonizată cu cerinţele departamentului, cu posibilităţi din ce în ce mai lărgite de documetare.

Formarea profesională specifică e garantată calitativ printr-un colectiv de profesori şi cercetători cu o pregătire temeinică: 90% dintre ei deţin deja titlul de doctor, 45% au gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar, cursurile magistrale în domeniul literaturii şi limbii sunt ţinute în proporţie de 90% de profesori cu doctorat.

Ce se poate studia?

Departamentul de Limbă şi Literatură Maghiară din cadrul Universităţii Creştine Partium are o dublă orientare: pe de o parte, oferă o educaţie clasică de tip filologic şi pentru formarea de profesori, pe de altă parte, ţinând cont de cerinţele actuale de pe piaţa muncii, îşi propune să transmită cunoştinţe şi să formeze abilităţi care să pregătească studenţii şi pentru alte domenii: activităţi în diferite instituţii, în domeniul media, în domeniul vieţii economice, administraţie publică.

Toate acestea se armonizează cu o tendinţă europeană ce se reflectă deja şi în oferta educaţională a unor specializări asemănătoare din Ungaria.

Posibilităţi de angajare

Stăpânirea unui stil corect, inteligibil şi complex totodată, e una din condiţiile comunicării de succes în toate sectoarele vieţii profesionale sociale şi economice. De aceea, absolvenţii acestei specializări pot fi angajaţi în toate domeniile în care e necesară deţinerea la un nivel superior a unor informaţii de cultură generală, de literatură şi cultură lingvistică.

Abilităţile de comunicare, experienţele de lectură, deschiderea spre realitatea actuală sunt baze profesionale adecvate pentru activităţi din domeniile: media, resurse umane, sectoare diverse ale PR.

Cei ce au ales formarea filologică de tip clasic îşi pot continua studiile la nivel de masterat chiar în cadrul instituţiei noastre, putându-se orienta ulterior, dacă-şi doresc, şi spre obţinerea doctoratului.

În funcţie de tipul de orientare profesională aleasă în cadrul programului de studii, absolvenţii noştri se pot orienta spre următoarele domenii de activitate:

  • Învăţământ: profesor de limbă şi literatură
  • Domeniul economic: sarcini specifice în cadrul unor firme maghiare sau străine, activităţi PR sau de marketing
  • Domeniul turistic: sarcini precum redactarea unor prospecte, buletine informative, ghiduri, organizări evenimente, activităţi de comunicare şi intermediere, ghid turistic în cadrul unor agenţii sau birouri de turism
  • Instituţii europene sau organizaţii cu specific UE şi alte organizaţii internaţionale: activităţi de referent, asistent sau sarcini legate de proiecte europene
  • Domeniul media: editare în publicaţii tipărite sau online, observator media, sarcini de redactare sau de expertiză lingvistică, asistent în domeniul editării de cărţi şi ziare
  • Domeniul administraţiei publice: activităţi organizatorice
  • Alte activităţi legate de domeniul filologiei în cadrul unor biblioteci, muzee, organizaţii ecleziastice sau civile.

Posibilităţi de continuare a studiilor

Studiile de licenţă cu durata de trei ani creează o bază propice pentru aprofundarea la nivel de master a cunoştinţelor în domeniul limbii şi literaturii, deschizând calea spre o carieră în învăţământ.

Universitatea Creştină Partium are la ora actuală nouă programe de masterat acreditate, respectiv cu funcţionare aprobată. În cadrul acestora, programul Multiculturalism şi plurilingvism, un program acreditat, este gândit special pentru absolvenţii specializărilor umaniste de limbă şi literatură. Celor mai buni dintre absolvenţi li se deschide posibilitatea continuării studiilor după absolvirea masteratului şi în direcţia unor şcoli doctorale, datorită unor relaţii de parteneriat pe care instituţia noastră le deţine cu alte universităţi.